Regelgeving

foto-regelgevingGastouderopvang ’t Bengeltje voldoet aan alle eisen die de wet kinderopvang stelt aan geregistreerde opvang. Denk daarbij aan de benodigde diploma’s, jaarlijkse EHBO cursussen (ook specifiek gericht op EHBO voor kinderen) en in het bezit zijn van een geldig verklaring omtrent het gedrag (VOG). Tevens komt de GGD eens per jaar een risico inventarisatie uitvoeren aangaande veiligheid en hygiene.

Daarnaast is er ook rekening gehouden met enkele voorzieningen zoals de aanwezigheid van traphekjes, brandblusser en EHBO koffer.

Gastouderopvang ’t Bengeltje is landelijk geregistreerd als gastouder.